Søre Vorset

Søre Vorsetvatn er et nytt tomtefelt på Søre Vegglifjell i Rollag kommune. Området har en unik beliggenhet blant fjellvann og setervoller. Det er et lite felt med 12 nye tomter som ligger alene på en liten høyde.

Vis veibeskrivelse

Med vannet på ene siden og villrein korridoren på andre siden, vil det ikke bli ytterligere hyttebygging i umiddelbar nærhet. Feltet er dermed sikret en fredfylt beliggenhet innerst på Vorset. Her kan man finne fjellets ro med store tomter på 1 – 1,5 mål som ligger naturlig spredt på grunn av myrer og terrenget.

Ta kontakt for mer informasjon

IMG 1269
IMG 1275
IMG 1335
IMG 1232
IMG 0698 utsnitt