Service og ettermarked

Vedlikehold og uteområder

IMG 2989

Selv om hytten leveres helt ferdig og det er ryddet pent opp, kan det være at man ønsker det lille ekstra. Vi i Drømmehytta leverer flere tilleggstjenester og produkter.

• Løpende vedlikehold, slik som beising eller
oppgradering innvending.

• Legge skifer på trapp eller terrasse.

• Oppbygging av ringmur eller vindskydd.

• Legging av skiferheller til gangsti eller
portstolper ved innkjøring.

• Oppføring av sportsbod og anneks.

Ta kontakt - vi har håndverkere som kan gi deg effektiv hjelp når du måtte ønske.